Nieuws

Vacature coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost

Vacature coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost

Jaarlijks hebben 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg wil hoogwaardige kinderpalliatieve zorg mogelijk maken voor alle gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte. Nu belanden deze gezinnen nog te vaak tussen wal en schip. Daarom zijn, onder andere, 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgezet. De doelgroep voor de NIK is recent verbreed naar alle (gezinnen met) kinderen met complexe somatische aandoeningen en een multidisciplinaire zorgvraag. Deze verbreding maakt onderdeel uit van de Routemap MKS (2020) en de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg.

Een NIK is een netwerk van hulpverleners uit verschillende organisaties en disciplines uit medische/verpleegkundige, psychosociale en spirituele zorg, met kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het NIK helpt gezinnen met een ernstig ziek kind en/of de betrokken hulpverleners. Uitgangspunt is een zo gewoon mogelijk leven en de rust en balans in het gezin. Dit doet het NIK door te ondersteunen bij de organisatie van zorg, zowel voor ouders als zorgprofessionals. Denk aan advies, coördinatie en afstemming. De Netwerken Integrale Kindzorg kennen een drietal centrale doelstellingen:

 • Centraal aanspreekpunt zijn voor gezinnen en zorgprofessionals in de regio;
 • Organiseren en faciliteren van casemanagement en multidisciplinair overleg, met het gezin in de regierol;
 • Het verhogen van kennis en deskundigheid in de regio.


​Kun jij de rol pakken om regionale samenwerking te verbeteren en expertise te vergroten? Heb jij affiniteit met innovatie in eigentijdse netwerken? Ben jij een netwerker en verbinder die mensen meekrijgt in verandering? En woon je in het werkgebied van NIK Zuidoost? Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Voor het werkgebied van NIK Zuidoost zijn wij op zoek naar een:

Netwerkcoördinator NIK Zuidoost voor 16 uur per week.

De netwerkcoördinator is werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en is de trekker van NIK Zuidoost. Hierin wordt zij/hij ondersteund vanuit het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.


Taken en verantwoordelijkheden van de netwerkcoördinator:

 • Initiëren, adviseren en faciliteren van de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderpalliatieve zorg in de regio NIK Zuidoost. Door partners met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen en er zorg voor te dragen dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt;
 • Aanspreekpunt voor zowel ouders als (zorg)professionals en zorgorganisaties in de regio;
 • Voorzitter van de netwerkbijeenkomsten en van het regionaal bestuurlijk overleg;
 • Geven van (on)gevraagd advies over het functioneren van het netwerk en over de kwaliteit en kwantiteit van de kinderpalliatieve zorg in de regio;
 • Vervullen van de rol van ambassadeur en netwerker;
 • Inventariseren van de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de netwerkpartners en het initiëren van activiteiten op dit gebied;
 • Rapporteren naar het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en bestuurders in de regio over proces, resultaten en adviezen voor verbetering en innovatie;
 • Medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van alle zeven NIK in landelijke samenhang;
 • Deelnemen en bijdragen aan de ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg en de innovaties waarbij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is betrokken.


Functie-eisen/competenties netwerkcoördinator

 • Beschikt over kennis en ervaring met projectmanagement in de zorg, op hbo of wo werk- en denkniveau;
 • Is sterk in verbinden en netwerkend werken;
 • Heeft affiniteit met innovatie samenwerkingsverbanden en moderne netwerken;
 • Heeft affiniteit met het vakgebied kinderpalliatieve zorg;
 • Kent de betrokken partners in de regio NIK Zuidoost;
 • Is ondernemend, stressbestendig en gewend om zelfstandig en flexibel te werken;
 • Kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en signaleert trends en ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk;
 • Is communicatief sterk, bekend met gebruik van sociale media en heeft online affiniteit.

Kortom, we zoeken een gedreven netwerker die vanuit haar/zijn rol als ambassadeur partners in een regionaal netwerk kan verbinden. Die kan initiëren, adviseren en faciliteren met als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderpalliatieve zorg en multidisciplinaire zorg voor gezinnen met een kind met een complexe somatische aandoening in de regio NIK Zuidoost.


Aanbod

 • Wij bieden een uitdagende functie voor 16 uur per week, start bij voorkeur 1 november 2020.
 • De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring en passend bij FWG-functiegroep 60, CAO Ziekenhuizen.


​Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Carolien Huizinga (06-45643718), Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Je kunt je sollicitatie (brief en cv) voor 28 augustus 2020 sturen naar: info@kinderpalliatief.nl. Bij het onderwerp s.v.p. ‘sollicitatie netwerkcoördinator NIK Zuidoost’ vermelden.

De 1e ronde gesprekken zullen op maandag 7 september plaatsvinden in Utrecht.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot